Kategori arşivi: Dualar

Rızkın Yağmur Gibi Yağması İçin Okunacak Dua

Dua resmi

Fatiha süresini her gün (41) defa  41 gün okuyup,ardından (13) defa aşağıdaki duayı okuyan kimseye Allah(c.c) o kimseye rızık  kapılarını açar.

Rızkı yağmur  gibi yağar.

Helalinden rızık isteyelim Rabbimizden inşallah.

41 defa okuyoruz.

Bismillahirrahmanirrahim.

“Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.”

Anlamı : “Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü’nün sahibi olan Allah’a mahsustur. (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir. ”

Ardından (13) defa ” Yâ Müfettihal ebvâbi iftah yâ müferricü ferric yâ müsebbibü sebbib yâ müyessiru yessir yâ  müsehhilü sehhil yâ  mütehammimü tehammem.”

Alıntı…

Kaynak: Dua  ve havas ansiklopidisi

İşyerinde Müşterinin Artması İçin Dua

Müşteri Celbi بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا الله ياالله هو رب مو سى عا لم لغيب و شها دة و أذن فى لنا س با لحج يأ تو ك رجا لا وعلى كل ضامر يأ تين من كل فج عميق. يا خد م هذ الطلسم اجلبو لذ با أن ول منا فع الأرزق اجلب لز بون .وكل مشتر ي إلى هذ امكا ن بي حقي المكتوب على خا تم سليما ن و بي حقي هذ الطلسم عظيم Bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Allah ya Allah huve rabbu muse alimil ğaybi veşşehedeti ve ezine finnesi bil hacci yetuke ricelen ve ala külle damirin yetine min külle feccin amik. Ye huddeme hezel talasim eclibuz zebeen vel menefia vel erzak. V e eclibuzzubune ve küllel müşteri ile hezel meken, bi hakkil mektubi ala hatemi süleyman ve bi hakki hezel talasimil azim. Yukarıdaki dua çok defa denenmiş ve son derece etkili bir rızk müşteri celbidir.

Tılsım ve bu dua temiz bir kâğıda Perşembe günü ilk saat olan müşteri saatinde yazılır ve iş yerine ya da eve asılır. Ve 3 yada 7 defa okunur.

Bol Satış Yapmak . Müşteri Çokluğu İçin Yapılacak Dua

İşyerinize Allah’ın isimlerinden “YA FETTAH VE YA REZZAK” isimleri gümüş bir levha üzerine yazdırılıp asılmalı. Ve her gün işyerinin kapısını açınca aşağıdaki zikir Besmele ile okunmalı dır.
 
YA FETTAH YA REZZAK” zikri (797) defa okunmalıdır. Bu zikri çeken insanların,iş yerinde işlerine yetişemeyecek kadar bol işe kavuşur.Bu zikre devam eden kimseler hayırlı ve bol kazanç elde ederler. İşyerleri zararlı ve kötü şeylerden korunur.
 
İş Yerinizden Hayırlı Kazançlar Elde Etmek İstiyorsanız Dükkanınızın Kıbleye Bakan Duvarına YA REZZAK Şeklinde Arapça Olarak Yazın. Hergün Dükkanınızı Besmele ile Açtığınızda Bu Duvara Bakarak En Az 1 Defa Allahümme Ya El Rezzak Şeklinde Dua Edin.
 
Ticarethane sahibi olan kimseler sabahları işyerlerini açtıktan sonra aşağıdaki duayı yedi (7) kere okuyup ticarethanesinin içine üfürürse çok müşteri gelir ve bol mal satar. Büyük kazançlar elde eder.
 
Bu duayı yazıp veya yazdırıp ticarethanesinin yüksek bir yerine levha yaparak asmasında çok fayda vardır.
 
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbi Cebraile ve İsrafile ve Mikaile ve Azraile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube vet Tevrate vez Zebure vel İncile vel Furkanel Azim. Velahavle ve La Kuvvete illa billahil aliyyil azim. La ilahe illa hüvel Melikül haggul mübin. Muhammedin Resulullah Sadikul Va’dül emin. İnnallahe hüverrezzakul zül kuvvetil Metin. Ya Allah , Yarabbi  Ya hayyu Ya Gayyum Ya Zel Celali vel ikram . Eselüke Allahümme Bismikel azimel a’zam en terzugni rızgen helalen tayyiben bi rahmetike ya Erhamerrahimin.” 

Amin.

karınca duası tablo

Bol müşteri için en etkili dua olarak Karınca duası gösterilir.
 
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbi Cebraile ve İsrafile ve Mikaile ve Azraile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube vet Tevrate vez Zebure vel İncile vel Furkanel Azim. Velahavle ve la kuvvete illa billahil azim. La ilahe illa hüvel melikül haggul Mübin. Ya Allah ya hayyu ya gayyum Muhammedin Resullullah sadikul va’dül emin. İnnallahe hüverrezzakul zül kuvvetil metin. Ya Allah, Yarabbi, Ya hayyu Ya gayyum Ya Zel Celali vel ikram. Esselüke Allahümme Bismikel azimel azam en terzugni rızgen helalen tayyiben bi rahmetike ya Erhamerrahimin.
 
Bu dua, 5 adet kağıdın üzerine ayrı ayrı yazılır, dükkânın 4 duvarına asılır bir tane de üzerinde taşınırsa rızık bollaşır.
Satılmayan bir malın üzerine 7 defa okunursa  Allah’ın izniyle o mal satılır.
 
Karınca Duasının Meali:
 
Hz. Süleyman devridir Kuraklık ve kıtlık her yeri kavurmaktadır. Hz. Süleyman mümin bir toplulukla beraber, şehrin dışına, yağmur duasına yönelmiştir. Yolda bir karınca dikkatini çeker… Zavallı hayvan sırtüstü yatmış, ayaklarını göğe doğru uzatmış, debelenip dua etmektedir. Karıncanın duasına kulak kabartır, Hz. Süleyman… karınca demektedir ki:ALLAH’ım bizi Sen var ettin… Ve Senin rahmetin olmadan biz yaşayamayız Ya, bize su verirsin ya da bizi helak edersin. Emir, ferman Senindir.
Gözleri yaşarır, peygamberin… Ve az sonra Cebrail’in getirdiği bir haberle de coşar, taşar, ağlamaya başlar. Cebrail, o karıncanın duasının kabul edildiği haberini getirmiştir.”
Peygamber yanındaki topluluğa döner:
“Dönün” der “Siz başkasının duasıyla sulanacaksınız.”

Safer Ayı Başladı 13 Kasım 2015

Hicri takvimin 2. olan Safer ayı başladı , Muharrem ayından sonra gelen bu ay çok önemli bir aydır.

Safer ayı ne demektir, Safer ayında yapılması gereken ibadetler, yapılması gereken dualar, kılınması gereken namazlar nelerdir? Safer ayına  bela ayı derler , bela gelmemesi için okunması gereken dualar nelerdir? 

Bu seneki Safer ayı, 2015 senesinde miladi takvimdeki karşılığı 13 Kasım 1015 Cuma günün denk gelmektedir.

Efendimiz SAV bu ayda ölüm hastalığına tutulmuştur.   

Rivayete göre; Safer ayında Levhi Mahfuz’dan birinci kat semaya 320.000 bela inmektedir. Bu belalar ve kazalar sene içine yayılmaktadır. Bir dahaki safer ayına kadar bu 320.000 beladan birinin bizlere  isabet etmesinden korunmak için  aşağıda tarif edilen namazları kılınız, duaları  yapınız. Bu namazları kılanların, bir dahaki sene aynı güne kadar (üzerine kat’i yazılmış yani Allah’ın Teâlâ’nın C.C., senin üzerinde gerçekleşmesine kesin hüküm verdiği kazalar müstesna) kazalardan koruyacağı rivayet edilmiştir.

Hicri Aylar Muharrem, Safer, Rebîu’l-evvel, Rebîu’l-ahir, Cemaziye’l-evvel, Cemaziye’l-ahir, Receb, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarıdır.  

Kuran’ı Kerimde kameri aylar ile ilgili  Ayet şöyle der; “Hakikatte ayların sayısı ALLAH katında, ALLAH’ın kitabında -ta gökler ve yeri yarattığı günden beri- on iki aydır. Onlardan dördü haram olanlardır. İşte bu, en doğru hesaptır. O halde bilhassa bunlarda, o haram aylarda nefislerinize zulmetmeyin. Bununla beraber müşrikler sizinle nasıl topyekûn harb ederlerse, siz de onlarla topyekûn harb ediniz. Bilin ki ALLAH, haramlardan, fenalıklardan sakınanlarla beraberdir.”

Kameri aylar içerisinde uğursuz ve üzüntü ayı olarak kabul edilen  Safer ayı Peygamber Efendimizin ölüm hastalığına yakalandığı ay olmasından dolayı İslam Âleminde üzüntü ayı olarak bilinmektedir.

2015 yılında  13 Kasım Cuma gününe  denk gelen safer ayı, bir ay sürecek ve bu ay 11 Aralık Cuma tarihinde bitecektir.

Safer Ayında Yapılacak İbadetler:

Safer ayında yapılacak ibadetler bir gün öncesinde başlamaktadır. 12 Kasım Perşembe gecesi kılınacak olan namaz ve dualar vardır.

Aşağıdaki dua Safer ayı boyunca her gün en az bir kere okunmalıdır.

” ALLAHÜMME BARİK LENA Fİ ŞEHR-İ SAFER VAHTİM LENA BİSSAADETİ VEZZAFER.”

 İslamiyette  gece günden önce gelir. Bu yüzden Cuma günü, Perşembe Günü akşam ezanı okunması ile girmektedir. Perşembe gecesinden şu ibadetler yapılır;

Safer ayının ilk ve son çarşamba gününün gecesinde, yani salı gecesinde kılınacak namaz şu şekildedir;

1 Rekât : Fatiha’dan Sonra  17 Kevser Sûresi.

2 Rekât : Fatiha’dan Sonda 5 İhlâs Sûresi.

3 Rekât : Fatiha’dan Sonra  1 Felâk Sûresi.

4 Rekât : Fatiha’dan Sonra  1 Nâs Sûresi.

Selam verdikten sonra, 7 defa “Estağfirullah El Azimé

11 defa “Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası okunur.

Safer Ayında Okunacak Dualar:

Salaten Tüncina Duası

“Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn.”

“Hasbünallahü ve nimel vekil nimel Mevla ve nimennasir” denilip “İnneke ala külli şey’in Kadir.”denilir.. Bundan sonra; ” Ya Rabbi, beni ve aile efradımı ve bi cümle mü’mini afat-ı semaviye ve aradiyyelerden (yer ve gök afetlerinden) ve cemi belalardan muhafaza eyle” diye dua edilir.

Safer Ayında Kılınacak Namazlar:

Safer ayının ilk ve son çarşamba günü, öğlen ve ikindi namazı arasında kılınacak namaz:

1 Rekât: Fatiha’dan Sonra 11 İhlâs Sûresi.

2 Rekât: Fatiha’dan Sonda 11 İhlâs Sûresi.

Bu namazdan sonra 100 kere “Yâ dâfia’l-belâyâ, idfâ anna’l-belâyâ, fallâhü hayrun hâfizan ve hüve Erhâmü’r-Râhimin, inneke alâ külli şey’in kadir”okunmalı ve duasıyla tamamlanmalıdır.

Bu Ayda Çokça  Ayet-el Kûrsi Okumalıdır.  

Eve girerken evden çıkarken Ayet-el Kûrsi okunmalıdır. Evine gelince okursan iki Ayet-el Kûrsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir. 

Evden çıkarken okuyan her işinde muvaffak olur ve hayırlı işler başarır. Bir kimse evinden çıkarken Ayet-el Kûrsi ‘yi okursa, Hakk Teâlâ yetmiş Meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler. 

Evden çıkarken üç kere: “Bismillahi Hasbiyallahi Lailahe  İlla Hüaleyhi Tevekkeltü ve hüve  Rabbil Arşil Aziym” okunmalıdır. 

Bu ay bol bol da sadaka verilmelidir.