çalışma sıkıntıyı kötülüğü ve yoksulluğu uzaklaştırır